TILLBAKA TILL LINE-UP

Framtidens verktyg för digital handel

Digital Business Lab ( fd Handelslabbet) är en utvecklingsmiljö med fokus på innovativa, digitala och hållbara lösningar ur ett konsumentperspektiv.

Vid Handelslabbet bedrivs handelsforskning i nära samarbete med handelsrelaterade företag. Labbet har som mål att bidra till en innovativ och hållbar handel, främst med fokus på hur tekniska och digitala lösningar kan designas för att stödja kunder i dess beslut och handlande. 

Publicerat den
Kategoriserat som Tisdag