TILLBAKA TILL LINE-UP

Borås Energi och miljö startar en ny avfallshantering av textil, presentation av processen samt efterföljande diskussion. Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Högskolan i Borås samtalar med Göran Glans, Produkt och marknadsutvecklare vid Borås Energi och Miljö AB

Publicerat den
Kategoriserat som Onsdag