TILLBAKA TILL LINE-UP
Miljöbilder från Handelslabbet augusti 2016

Välkomna till presentationen av det digitala labbet, som är ett initiativ tagit från en projektgrupp vid Textilhögskolan och som har fått stöd från rektors strategiska utvecklingsmedel. Ambitionen är att skapa en labbmiljö som möjliggör för studenter och forskare att experimentera och arbeta med digital teknologi både som verktyg och medium inom sina praktiker. I det digitala labbet kan utbildning och forskning ske inom 3D CAD mjukvaror, simulering, rendering, animation, VR- och AR-teknologi, motion capture, 3D kroppscanning och mer. Projektmedlemmarna kommer presentera sina ambitioner med labbet och framtidsplaner för att expandera det.  

Welcome to the presentation of the Digital Lab, an initiative taken by a project group at The Swedish School of Textiles, and that is supported by strategic development funds from the Vice-Chancellor. The ambition is to create a lab environment that allows students and researchers to experiment and work with digital technology as tools and mediums within their practices. In the Digital Lab, education and research can take place in 3D CAD software, simulation, rendering, animation, VR and AR technology, motion capture, 3D body-scanning and more. Project members will present their ambitions with the lab and their future plans to expand it.