TILLBAKA TILL LINE-UP

Textilhögskolan bjuder på kunskap och kompetens under Borås Textile Days.

Kraften i ett företag är dess anställda som driver företaget framåt. För att behålla anställda och attrahera nya förmågor behövs stimulerande utbildning. På Textilhögskolan har vi textila standardkurser eller anpassade uppdragsutbildningar. Utbudet kopplar alltid till textil men har olika fokus; management, design och/eller teknologi.

Skräddarsydd utbildning

Aktiviteten fångar vilka kompetenser som är svåra att rekrytera eller vilka kompetenser som du själv eller dina anställda borde utveckla för framtidens textilindustri.

Visste du att?

Konfirmera din textila kunskap eller lär dig något nytt genom att interagera med våra medarbetare på Textilhögskolan.