TILLBAKA TILL LINE-UP

Designverktyget Loopholes stöder deltagarna att arbeta tillsammans och skapa kompletta kundresor och dataflöden som öppnar porten till framtida produktionssystem, med hänsyn till hållbarhet och effekterna av olika teknologier. Verktyget utformades för att göra det möjligt för deltagarna att reflektera över de nuvarande processerna i sina företag och skala dem till ett produkt-tjänstesystem (PSS). Genom att visa att nuvarande utmaningar kan lösas genom olika strategier kan varje grupp skapa olika lokaliserade lösningar för hur deras företag kan övergå till cirkularitet genom digitalisering.

Eventet kommer att hållas på engelska. 

ANMÄL DIG HÄR!

Läs mer om Loopholes här https://circularloopholes.net/ 

TRANSITIONS är en strategisk allians för innovation bildad av forsknings- och teknologicentra, yrkesutbildning, högskolor, offentliga policyaktörer, små och medelstora företag samt andra sektorsspecifika organisationer från Spanien, Italien, Nederländerna och Sverige. Transitions syftar till att främja textil- och modetransitionen till ett Industri 4.0-system och en cirkulär ekonomi genom att utveckla nya lärandemetoder, verktyg och metoder för att hjälpa studenter, unga designers och yrkesverksamma att möta verkliga utmaningar

Publicerat den
Kategoriserat som Onsdag